Thursday, 2 February 2012

Wspomnienie Wislawy Szymborskiej

"Żaden dzień się nie powtórzy,

nie ma dwóch podobnych nocy,

dwóch tych samych pocałunków,

dwóch jednakich spojrzeń w oczy. "

W.S. 1923 - 2012

No comments:

Post a Comment